Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2011

Fremmødte:

Jan Bodin, Ole Pedersen, Stig Israelsen og Pia Tingleff.

Afbud fra Morten Herbel og Jens Pedersen

1) Bestyrelsen har holdt konstituerende møde og ser således ud:

Formand: Jan Bodin

Næstformand: Ole Pedersen

Kasser: Stig Israelsen

Sekretær: Pia Tingleff

Bestyrelsesmedlem: Morten Herbel

Suppleant: Jens Pedersen

Revisor: Poul Knudsen og Arild Andersen.

Gartner: Nygaard

2) Grundejerforeningen har fået lavet en hjemmeside, hvor man kan se referater af møder, vedtægter, billeder mm.

Der bliver i nærmeste fremtid delt skrivelser ud om denne hjemmeside.

3) Bestyrelsen undersøger, om hvis forsikring der dækker, hvis der kommer nogle til skade på foreningens legeplads.

4) Formanden kontakter kommunen for ændring af navn på formand for grundejerforeningen.

5) Formanden er blevet kontaktet af grundejer Dalager 11, da han er ked af den manglende hækkeklipning på Dalbovej 16.

Ejer af Dalbovej 16 er blevet kontaktet, og lover at få klippet sin hæk.

Det var alt for denne gang.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.