Generalforsamling d. 27. april 2011

Generalforsamling d. 27. april 2011

Grundejerforeningen Dalgaard

Generalforsamling onsdag d. 27.april 2011

Mødet blev afholdt i skolekøkkenet på Bavneskolen

Fremmødte var : Formand Jan Bodin , Næstformand Morten Herbel, Kasserer Stig Israelsen, bestyrelsesmedlem Ole Pedersen, Sekretær Pia Tingleff samt 16 grundejere.

Afbud fra. Suppleant Jens Pedersen.

1. Dirigentposten blev varetaget af Poul Knudsen.

2. Formanden aflagde en beretning om, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med det forløbne år.

2a. Vores eng er endelig i gang med at blive reetableret. Der mangler stadig nogle store sten der skal lægges på plads.

2b. Bestyrelsen har sammen med et par hjælpere beskåret grundejerforeningens træer. Der mangler stadig ca. 1/3 af træerne, men disse bliver beskåret hurtigst muligt.

Bestyrelsen valgte selv at beskære træerne efter vi havde fundet indhentet tilbud for dyrt (kr. 28.000).

2c. Bestyrelsen har modtaget en klage over et hegn hos en grundejer, som efter påtale har flyttet dette.

2d. Bestyrelsen har modtaget klage over parkerede biler på p-pladserne, da dette er offentlig p-plads og derfor tilladt at parkere der, kan vi ikke gøre mere ved dette.

Men vi henstiller grundejerne til at parkere på egen grund.

2e. Gartneren er i gang med at ordne bedene ved p-arealerne på Kildebovej og Dalsvinget.

2f. Bestyrelsen er stadig i gang med at finde en god løsning vedr. Legepladsen, da denne trænger til en kraftig renovering.

3. Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

Der var 1 kommentar til regnskabet.

En grundejer mente vi kunne spare nogle penge på julefrokosten, men der var flertal for at dette ikke skulle ændres, da det jo er frivilligt arbejde.

4. På valg var : Jan Bodin, Morten Herbel og Ole Pedersen, som alle blev genvalgt.

5. Poul Knudsen og Arild Andersen blev igen valgt til revisorposten.

6. Forslag fra Knud Kjellmann og Lis Landrup:

Forslaget går på at nedlægge de 2 trekantarealer ved legepladsen.

Efter dialog, er vi nået til enighed om at beskære disse buske og træer, i stedet for at nedlægge disse områder.

6a. Forslag fra Knud Kjellmann og Lis Landrup:

Bestyrelse skal give sig til kende ved at lave en hjemmeside. Hjemmesiden er allerede under udarbejdelse.

6b. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med kr. 200, 00 pr år, da udgifter til gartner og legeplads stiger.

Det blev enstemmigt vedtaget, på betingelse af at de bliver brugt på renovering af legeplads og grønne arealer.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.