Referat af generalforsamling 25-4-12

Referat af Generalforsamlingen onsdag d. 25.april 2012

Mødet blev afholdt i skolekøkkenet på Bavneskolen

Fremmødte var: Formand Jan Bodin, Næstformand Ole Pedersen, Kasserer Stig Israelsen, bestyrelsesmedlem Jens Pedersen, Sekretær Pia Tingleff samt 13 grundejere.

Ingen afbud.

1. Dirigentposten blev varetaget af Poul Knudsen.

2. Formanden aflagde en beretning om, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med det forløbne år.

2a. Beretning; Vi har sendt info ud vedr. hjemmeside. Stig har gennemgået vores forsikringer. Vi har afholdt legepladsdag. Gartneren har ordnet bedene ved legepladsen, meningen er så at de skal holdes nede i passende højde. Der er planlagt legepladsmøde. Vores eng ser efter lang tid, nogenlunde ud.

3. Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

4. På valg var: Pia Tingleff, og Stig Israelsen, som begge blev genvalgt.

    Morten Herbel har trukket sig fra bestyrelsen, Jens er tiltrådt i stedet. Det var ikke muligt at få nogle til suppleant posten

5. Poul Knudsen og Arild Andersen blev igen valgt til revisorposten.

6. Ingen forslag

7. Evt.

     Der er blevet spurgt til om vi skulle ændre vores vedtægter. Tidligere bestyrelse har undersøgt sagen, og dette kan medføre en større udgift, så længe der ikke bliver gjort krav på dette, mener vi at dette ikke er relevant.

Hvis du ønsker en mail, når der er nyt på hjemmesiden, så send os din mail adr.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.