Referat af Generalforsamling d. 24. April 2013

Generalforsamling Onsdag d. 24. april 2013

Generalforsamling  onsdag d. 24. April 2013.

 

 

Dette års generalforsamling blev afholdt i Bavneskolens billedkunstlokale.

 

Fremmødte fra bestyrelsen:

Jan Bodin, Stig Israelsen, Jens Pedersen, Ole Pedersen og Pia Tingleff.

Samt 7 medlemmer fra grundejerforeningen.

 

  1. Dirigentposten blev der ikke valgt nogen til, da ingen ønskede dette.
  2. Formandens beretning blev fremlagt af Jan Bodin, som kunne fortælle at vi efter meget arbejde har fået en ny gartner. Vores nye gartner er Morfars Haveservice som skal velligeholde vores grønne arealer mm. 

Som vi vedtog på generalforsamlingen sidste år, er vi ved at få lavet en ny legeplads.       Denne skulle gerne være færdig sidst i maj.

Så laver vi en arbejdsdag, hvor resten skal males og opfriskes.

 

Bestyrelsen har også haft en henvendelse vedr. 3 træer ved 3 kant arealet ved engen. Grundejeren ønsker disse træer fældet eller beskåret da de skygger om foråret i haven. Bestyrelsen har undersøgt en pris på det.

Fældning, rodfræsning og opsætning af 3 nye træer vil komme til at koste ca. 12.000, hvilke er for mange penge for foreningen.

Bestyrelsen kontakter grundejeren ( som ikke var til stede til generalforsamlingen) og meddeler dette.

 

  1. Kassereren fremlagde budget for 2013 og 2014, som blev godkendt.
  2. Jens Pedersen og Jan Bodin, var på valg og ønskede ikke genvalg.

Ind i bestyrelsen kom Joan Rudbæk og Kim Løvbo, som vi siger tak til.

  1. Valg af revisor blev: Jens Pedersen og Jan Bodin.
  2. Ingen indkomne forslag.
  3. Evt.

En grundejer anbefalede en god gartner Lars Breum, som vi vil huske til næste gang vi skal finde ny gartner.

Bestyrelsen undersøger om vi kan lave e-mail service på vores hjemmeside.

Bestyrelsen undskylder den manglende opdatering på hjemmesiden, men da det har taget os meget tid at finde den rigtige gartner til den rigtige pris , og det samme med legepladsen, har vi måtte nedprioritere dette.

Håber vi får tid til hjemmesiden snarest.

 

Tak for en hyggelig aften.

 

Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.