Referat af Generalforsamling d. 23. April 2014

Generalforsamlng onsdag d. 23. april. 2014

Generalforsamling  onsdag d. 23. April 2014.

 

 

Dette års generalforsamling blev afholdt i Bavneskolens skolekøkken.

 

Fremmødte fra bestyrelsen:

Stig Israelsen, Ole Pedersen, Kim Løvbo, Joan Rudkjær og Pia Tingleff.

Samt 7 medlemmer fra grundejerforeningen.

 

  1. Jan Bodin blev valgt til dirigent.
  2. Formandens beretning blev fremlagt af Pia Tingleff.

          Se nedenstående.

      3. Kasseren fremlagde budget for 2015, som blev godkendt.

          Der er desværre en del der ikke har betalt sin kontingent.

          Bestyrelsen arbejder på at stramme op på procedurer v. Opkrævning af restancer.

       4. Pia og Stig var på valg,  og blev genvalgt.

        5. Valg af revisor blev: Jens Pedersen og Jan Bodin.

        6. Da der stadig er mange grundejere der ikke får klippet deres hæk hvert år, foreslog     bestyrelsen at dette så blev gjort af grundejerforeningens gartner , mod betaling af grundejeren.

          Dette er ikke lovmedholdeligt at lade tjørnehæk til fællesareal blive klippet på

          ejers regning.

          Bestyrelsen undersøger derfor om deklarationen af tjørnehæk mod sti og fællesarealer

          kan ændres, til anden slags hæk, sådan at det bliver grundejerens pligt at klippe 

          hækken.

        7. Evt.

 

Tak for en hyggelig aften.

Bestyrelsen.

 

    Formandens beretning

 

 

Idet sidste års tid, har der gudskelov ikke været de store problemer her i foreningen.

 

Efter mange års snakken frem og tilbage om ny legeplads, blev det endelig vedtaget, at det var nu der skulle gøres noget.

 I oktober 2013 fik foreningen endelig den nye legeplads. Pris kr. 117.737,69 med hjælp fra de andre i bestyrelsen fik vi materialer, håndværkere mm til at gå op i en højere enhed.

Nu står den færdig, og håber mange børn og deres familier vil benytte det nye område.

 

Da vores gartner mente at de 2 trekantsbede var svære at holde pga. ukrudt, haveaffald og gamle knallertdele mm, vedtog vi at rydde dem, og kun lade de store træer stå tilbage.

Det er der kun blevet noget godt ud af. Ingen affald og lyst og venligt.

Jeg har aftalt med gartneren, at hver gang han slår engen, tager han en del af skræbbebladene, så de ikke overtager engen.

 

I oktober holdt grundejerforeningen arbejdsweekend. Yderst skuffende fremmøde.

Lørdag kom der 1 ( Kims nabo Søren )og søndag 2 grundejere ( Christian og Randi)

Vi fik beskåret en del træer og kørt rigtig meget på genbrugspladsen.

Bestyrelsen overvejer, om det virkelig kan være vores arbejde at lave havearbejde for grundejerne eller om vi evt.  skal betale en gartner for det store arbejde.  Det bliver frygtelig dyrt.

 

Henvendelser fra hjemmesiden:

 

Arealet ud for Stig står der 3 træer, som skygger i haven hos Bækgårdsvej nr. 30.

Disse grundejere har anmodet om at få beskåret træerne.

Efter en del snakken frem og tilbage blev det besluttet at de selv  beskår træerne og grundejerforeningen har betalt for flisning.

 

En beboer på Dalbyvej, har anmodet om at få beskåret 3 træer på  Dalvej.

Beboerne har selv beskåret træerne, bortskaffet affald og ryddet op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.