Bestyrelsesmøde d. 30. sep. 2014

Bestyrelsesmøde d. 30. sep. 2014

  1. Opgravning af engen ved åen.                                                                                                      Formanden kontakter kommunen og beder om at der bliver ryddet op efter arbejdet med at rense åen.
  2. Flytte sten ved stier/legeplads.                                                                              Vi laver en arbejdsdag hvor vi klipper træer og flytter sten.
  3. Gartner. Hvad skal han gøre. Hvad gør han.                                                               Gartner vil gerne have at vi ordner huller og forhøjninger på legepladsen.                        Der mangler pasning af vores kanter rundt om i kvarteret.
  4. Mangler der at blive kontingent                                                                               Kasseren laver en seddel vedr. manglende betalinger.
  5. Manglende hækkeklipning.                                                                                           Vi henstiller endnu engang til, at folk får klippet deres hække.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.