Generalforsamling d. 22. april 2015

Generalforsamling d. 22. april 2015

Grundejerforeningen Dalbygaard.

Generalforsamling onsdag d. 22. april 2015

Mødet blev holdt på Bavneskolen.

Fremmødte: Kim Lønbo, Stig Israelsen, Joan Rudbæk, Ole Pedersen, Pia Tingleff samt 11 grundejere.

1. Diagentposten var der ikke nogen der varetog.

2. Formanden aflagde en beretning om, hvad bestyrelsen har lavet i det forgangne år.

Kommentarer: Der er flere grundejere der er generet over at andre ikke klipper deres        hække. Bestyrelsen henstiller derfor endnu engang, at grundejerne om at klippe deres hæk, helst inden Sankt Hans og ca august/september.

3. Regnskaber gennemgået af kasser.

Vi diskuterede igen hvorfor der stadig var medlemmer der stadig ikke har betalt deres kontingent. De kommer til incasso snarrest.

4. Valg. Pia Tingleff har valgt at udtræde af bestyrelsen, og Lis Thomassen blev valgt ind.

5. Jan Bodin og Jens Pedersen ønsker genvalg, på betingelse af de bliver inviteret med til julefrokosten.

6. Ingen.

7. Forespørgsel om hvad man gør ved Mosegrise. Forslag, at man kan gasse dem. Bestyrelsen mener det evt. er en sag for kommunen.

 

 

Formandens beretning.

 

Da der var så dårlig fremmøde til arbejdsdag sidste gang har bestyrelsen taget den beslutning at selv at beskære træer i området. Hvilket også har sparet foreningen for penge igen.

Da vi ikke har nået alle træerne, har jeg fået en del henvendelser om skygge og blade i haverne.

Meddelelse til grundejerne er, at man meget gerne selv på beskære træerne, da foreningen ikke har mulighed for at betale gartner for dette arbejde.

 

Kommunen valgt at lave gyde områder i Freerslev å ved engen  for ørreder.

Kommunen har selv bekostet arbejdet, og har også selv stået for oprydning.

Vi har i denne anledning observeret at der stadig er grundejere der smider deres affald i åen.

Det stopper pumperne. 

Bestyrelsen har igen i år bruge MEGET tid på hækkeklipning.

Vi har korresponderet en del frem og tilbage med kommunen, og konkluderer at grundejerne selv skal klippe deres hæk, både på inder og ydersiden.

Håber derfor ikke at vi skal bruge mere tid på dette.

 

 

 

 

 

 

 

    

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.