Generalforsamling

Generalforsamling d. 27 april 2016

 

Grundejerforeningen Dalbygaard.

Generalforsamling onsdag d. 27. april 2016

Mødet blev holdt på Bavneskolen.

Fremmødte: Bestyrelsen samt 3 grundejere.

1. Valg af dirigent : Jan Bodin valgt. 

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

 

2. Formandens beretning. Se længere nede.

3. Regnskab gennemgået, budget ligeså. Vedtaget enstemmigt. 

4. Begge genvalgt ( stig og Annemette)

5. Begge genvalgt ( Jan og Jens) 

 

Evt, mind gartner om at holde kanterne langs stierne.

Bestyrelsen bedes aftale en arbejdsdag,

 

 

Beretning:

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt adskellige møder, hvor vi har koncentreret os om at få indkrævet manglende kontingent betalinger. Dette har resulteret i at vi nu er nede på kr. 5.700 pr 5/4-16 og vi har en afdragsordning med den største skyldner og den har virket efter hensigten, så udestående falder stadig.

P.g.a det lige nævnte har bestyrelsen ikke koncentreret sig om legeplads mm. i år.

 

Vi har fået henvendelser fra nogle grundejere angående muldvarpe og rotter. Jeg har talt med kommunen, som har sendt en mand ud og lægge gift ud.

Det skal I også gøre, hvis I har samme problemer.

 

Gartneren er på sidste år at fores aftale, så bestyrelsen skal ud og forhandle en ny aftale, enten med samme gartner eller med en anden aktør.

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.