Referat generalforsamling 26.april 2017

Referat generalforsamling 26.april 2017

Ad.1  Jan Bodin blev valgt til Dirigent

Ad.2  Formandens beretning taget til efterretning.  Der blev talt om renovering af legepladsen, nye bord- bænkesæt. Forslag om oopsætning af skilt, hvorpå det fremgår, at det er på eget ansvar at benytte legepladsen. De ødelagte bord- bænkesæt ved åen fjernes.

Ad.3  Stig gennemgik regnskabet. Der er pt. 18 skyldnere. Budget og regnskab enstemnigt godkendt.

Ad.4  Ole, Lis og Joan blev genvagt. Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Anne Mette blev Fritz Christensen, Kildebakkevej 35.

Der blev ikke fundet suppleanter, som sædvanligt.

Ad.5  Jan og Jens blev genvagt som revisorer.

Ad.6  Ingen forslag.

Der blev til sidst snakket om olie til den nye legeplads samt diverse revner i asfalten på stierne. Bestyrelsen kigger på det evt. med en arbejdsweekend/dag.

 

Formandens beretning:

Det har været et meget stille år, hvad angår det praktiske arbejde.

 

Angående legeplads, er der lavet aftale med Morfars Haveservice, at han udjævner de forhøjninger der er, fjerner det ødelagte borde og bænke sæt, samt fjerner sandkassen. Når alt er ordnet, sættes nye borde bænke sæt op.

 

Der er indgået ny aftale med Morfars Haveservice for de næste 4 år ( se bestyrelsens regnskab )

Vi har fået Pia til at styre vores hjemmeside.

Vi fortsætter proceduren med at udsende rykkere for manglende kontingent indbetaling da det havde god effekt sidste år.

Angående forsikring vedrørende legepladsen,  har jeg undersøgt om vi kan blive krævet erstatning fra brugere af legepladsen og her fået oplyst, at hvis legepladsen ikke er tll fare for dem der bruger den, er det brugerens egen forsikring der skal dække eventuelle skader.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.