Referat af generalforsamling

Ad.1  Jan Bodin blev valgt til dirigent.

Ad.2  Ole Pedersen fortalte om året der gik.

Ad.3  Regnskabet blev enstemnigt vedtaget.

        Budgettet blev vedtaget med en stigning på kr.200 til fremtidig vedligeholdelse af stier.

Ad.4  Stig og Fritz blev begge genvalgt.

Ad.5  Jan og Jens blev begge genvalgt.

Ad.6  Forslag fra medlem om ændringer i vedtægterne vedrørende skyldnere blev nedstemt

        med 1 stemme for og 9 imod.

        Bestyrelsens forslag vedr. kontingentforhøjelse blev enstemnigt vedtaget.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.