Sidst godkendte regnskab

Regnskab 2017

Indtægter:

Kontingenter             122.000,00

Gebyrer                          200,00

I alt                         122.200,00

Udgifter:

Møder m.m.                  3.880,00

Kontorartikler                  366,00

Porto/udbringning            600,00

Telefon                           600,00

Vedligeholdelse            88.000,00

Legeplads                    14.768,75

Forsikring                      2.919,29

Formand                        2.000,00

Kasserer                        2.000,00

Bestyrelse                     5.000,00

Diverse                          1.030,00

Udgifter i alt             121.164,04

Bank gebyr                       300,00

Årets overskud                735,96

Aktiver:

Tilgodehavende kontingenter             13.600,00

Kasse                                                3.900,00

Bank                                               47.459,99

I alt                                               64.959,99

Passiver:

Egenkapital                                       64.224,03

Årets resultat                                        735,96

I alt                                                64.959,99

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.