Bestyrelsesmøde

Deltagere : Joan Rudbæk, Lis Thomassen, Stig Israelsen og Fritz Christensen.

Referent: Fritz

Punkter gennemgået på bestyrelsesmødet:

1.   I forbindelse med Ole Pedersens fraflytning og salg af ejendom supplerer bestyrelsen iht. vedtægterne §9 sig selv,hvorfor

Preben Jensen, Kildebakkevej 33, tlf.: 41624148  mail jensen.33@hotmail.com

indtræder som suppleant og derved indgår o bestyrelsen.

2.   Udestående kontingenter er status uændret fra sidste bestyrelsesmøde.

3.   Geberalforsamling fastsættes til onsdag d.24.april 2019 kl. 19.30 i pedel kantinen på Bavneskolen (FC reserverer). Indkaldelse uddeles/sendes til medlemmerne senest 14 dage inden, hvilket er inden udgangen af uge 14.

4.   Projekter:                                                                                                           Udbedring af belægning på stisystemet. Fortsat kontakt til Faxe Kommune omkring status på vedligeholdelsespligt, dog forventes grundejerforeningen at blive pålagt denne, hvorfor tibud er indhentet fra NCC, og alternativt tilbud indhentes fra Colas.

Forslag til opdatering af foreningens vedtægter under udarbejdelse og udsendes til medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Udskiftning af affaldscontainere ved legeplads samt eng efter hærværk d.31.12.2018. Hændelsen er politianmeldt, og Faxe Forsyning kontaktes for udskiftning.

Opdatering af hjemmeside mht. til bestyrelse.

5.   Forslag til næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.2.april 2019.

Referat underskrevet at alle deltagere.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.